Rehab Aktivt Liv_RGB_72dpi-01

Hemrehabilitering

Hemrehab teamet är ett stöd vid hemgången och tiden efter utskrivning från korttidsboende eller sjukhus. Teamet består av arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast. Syftet med hemrehabiliteringen är att ge dig som patient träning, råd och stöd samt att få din vardag att fungera. Träningen läggs upp efter de mål som du som patient har satt upp tillsammans med teamet. Teamet samverkar med anhöriga, vårdpersonal och hemtjänsten.