Rehab Aktivt Liv_RGB_72dpi-01

Grupper

Artrosskola enligt BOA konceptet

Syftet med artrosskolan är att du får kunskap om artros och tips om egenvård. Du får teoretisk information och vi för diskussioner i gruppen om vad artros innebär för dig. Vi tränar tillsammans två gånger per vecka i sex veckor. Vid sista tillfället görs en utvärdering och vi fikar tillsammans.
 

Post Covid grupp
Samtalar i gruppen.
Information vad som hänt i kroppen.
Rörelseträning utifrån covid dierktiv.
 

Kolskola

Diagnosen KOL innebär oftast att du som patient behöver reflek- tera kring din livsstil och eventuellt göra några livsstilsförändringar för att motverka sjukdomen och dess symptom. För att underlätta för dig erbjuder vi på Rehab Aktivt Liv en KOL-skola. Du får lära dig vad det innebär att ha diagnosen KOL. Du får en teoretisk kunskap och lära dig fysisk aktivitet vid KOL. Under en sex veckors period träffas vi två gånger per vecka.  Vid sista tillfället görs en utvärdering och vi fikar tillsammans.

Stressgrupp

Hur påverkar stress och oro dig? I gruppen lär du dig om hur du påverkas samt vilka förändringar du kan göra för att minska oro och stress. Du får verktyg som du kan använda dig av som minskar oro och stress. Vi träffas en gång per vecka under åtta veckor. För tillfället har vi inte denna grupp

Fallprevention

Fallpreventionsgruppen är till för dig som har en ökad fallrisk. Vi går igenom olika teman vid varje kurstillfälle, t ex vikten av fysisk aktivitet. Du får lära dig att träna balans och styrka som kan minska fallrisken. Vi träffas en gång i veckan under tio veckor. Vid sista tillfället görs en utvärdering och vi fikar tillsammans.
För tillfället har vi inte denna grupp.

Överviktsgrupp

Behandlingsmodellen vi arbetar med är utformad av Karolinska Universitetssjukhusets Överviktscentrum. Överviktsgruppen är till för barn, ungdom och vuxna. I gruppen får du lära dig hur du förändrar dina levnadsvanor på lång sikt. Du får lära dig hur du med fysisk aktivitet och kost kan förändra ditt hälsotillstånd och må bättre.

IBS grupp

I gruppen samtalar vi om IBS och utbyter erfarenheter. Kostvanor vid IBS, hur påverkar det dig? Vad är bra och vad är mindre bra. Gruppen träffas en gång per vecka under sex veckor.

Handgrupp

Handträningsgruppen består av 8-10 personer med varierande handproblem. Gruppen leds av en arbetsterapeut. Varje behandlingstillfälle är ca 1 timme och ges en gång per vecka under 8 veckor. Behandlingen som syftar till att du ska må bättre består av värmebehandling samt rörelseträning.
 

Seniorgrupp

I seniorgruppen får du träna balans, styrka och kondition tillsammans med en sjukgymnast. Vi träffas en gång per vecka under tio veckor.
För tillfället har vi inte denna grupp

Mediyoga

Det här kallades tidigare för medicinsk yoga. Vi träffas individuellt eller i grupp. Mediyoga är bra för dig med hjärtbesvär, högt blodtryck, stress, oro, smärta och ångest bland annat.

Qigong

Qigong syftar till att skapa balans i kropp och själ genom långsamma rörelser i kobination med avslappnings- och andningsövningar. Qigong används mot stressrelaterade besvär, huvudvär, yrsel, fibromyalgi m m.

De yrkesgrupper som ingår i skolorna och grupperna är arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast.

 Vi har även utbildning i förflyttningsergonomi för personal.